DANNE BRO

FRA SJÆL TIL SJÆL SOM TRO

 
 

ESAJAS 11: 1-11

 

“PEACE - AND A LITTLE CHILD SHALL LEAD THEM”

Og der skal opgaae et Skud af Isaj´ stub,

og en Kvist af hans Rødder skal bære Frugt.


Og Herrens Aand skal hvile over ham,

Viisdoms og Forstands Aand, Raads og Styrkes Aand,

Herrens Kundskabs og Frygts Aand.

Og hans Lyst skal være i Herrens Frygt;

og han skal ikke dømme efter det, hans Øine see,

ej heller holde Ret efter det, hans Øren høre.

Men han skal dømme de Ringe med retfærdighed,

og holde Ret for de Lidende i Landet med Oprigtighed;

og han skal slaa Jorden med sin Munds Riis,

og dræbe den Ugudelige med sine Læbers Aande.

Og Retfærdighed skal være hans Lenders Belte,

og Trofasthed hans Hofters Belte.


Og Ulven skal gaae hos Lammet,

og Parderen ligge hos Kiddet;

Kalven og Løven og Fedekvæget skulle være sammen,

og en liden Dreng skal drive dem.

Og Koen og Bjørnen skulle græsse sammen,

deres unger skulle liggehos hinanden,

og Løven skal æde Straa som Oxen;

og det diende Barn skal lege ved Øglens Hul,

og det afvante Barn stikke sin Hånd til Basiliskens Hule.

De skulle ej gøre noget ondt

og ej noget fordærveligt

på hele mit hellige Bjerg;

thi Jorden er fuld af Herrens Kundskab,

ligesom Vandenet skjuler Havets Bund.


Og det skal skee på den Dag,

at Hedningerne skulle spørge efter Isaj Rod,

der staaer som et Banner for Folkene;

og hans Hvilested skal være Herlighed.


Og det skal skee på den Dag,

at Herren atter, anden Gang,

skal udstrække sin Haand til at forhverve sig det Overblevne af sit Folk,

som skal blive til overs

fra Assyrien og fra Ægypten og fra Pathros og fra Morland og fra Elam

og fra Sinear og fra Hamath og fra Øerne i Havet.


Og han skal opløfte et Banner for Hedningerne,

og sanke Israels Fordrevne,

og samle Judas Adspredte

fra Jordens fire Hjørner.

ESAJAS 11:1-12.

Det Gamle Testamentes 1871-oversættelse.